ورود

×

ثبت فرم همکاری با موفقیت به پایان رسید!

×

مشکلی در شبکه وجود داشت لطفا دوباره تکرار کنید!

×

یکبار دیگر وارد پروفایل شده مراحل را تکرار کنید!

×

پر کردن اطلاعات بصورت صحیح و کامل الزامیست!

×

در شبکه مشکلی وجود داشت لطفا دوباره مراحل را تکرار کنید!

×

این نام کاربری وجود دارد یک نام کاربری دیگر انتخاب کنید

فرم همکاری مجتمع فنی تبریز

مشخصات فردی
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*

*
مشخصات تحصیلی
*

زمینه پیشنهادی در مورد همکاری آموزشی (تدریس)
سوابق آموزشی(تدریس و پژوهشی)
نام دوره یا طرح نام موسسه یا سازمان آدرس و شماره تلفن
سوابق کاری
نام محل و شماره تلفن سمت مدت همکاری
  تعداد افراد حاضر: 118       تعداد بازديد امروز: 639       تعداد بازديد ديروز: 6336       تعداد بازديد ماه: 184052       تعداد بازديد ماه گذشته: 245075       تعداد بازديد كل: 236584627